Identificarea, evaluarea, cuantificarea

şi valorificarea prin turism a resurselor autentice

din Crişana-Maramureş īn scopul elaborarii unei strategii

de dezvoltare durabilă integrată transfrontalieră

 

Director: prof. univ. dr. Alexandru ILIEŞ

 

Tip de proiect: Proiect de cercetare exploratorie

 

Autoritatea contractantă: Unitatea Executivă

pentru Finanţarea Īnvăţămāntului Superiorşi a Cercetării Ştiinţifice Universitare

 

Cod proiect: ID_751

 

Contract nr. 133/2007

Universitatea  din Oradea

Departamentul de Geografie, Turism şi Amenajarea Teritoriului

Centrul de Studii şi Analize Teritoriale

PAGINA PRINCIPALĂ