Identificarea, evaluarea, cuantificarea

şi valorificarea prin turism a resurselor autentice

din Crişana-Maramureş Ón scopul elaborarii

unei strategii de dezvoltare durabilă integrată transfrontalieră

 

Director: prof. univ. dr. Alexandru ILIEŞ

 

Intră

Text Box: Research project
112/27.09.2008